Utforming av länktexter

Länktexten, även kallade ankartext, är en mycket viktig faktor när det kommer till att positionera sig bra på olika sökord eller sökfraser. Länktexten bör alltså innehålla dessa sökord och/eller sökfraser. Det är dock inte bara att se till att andra länkar med den utvalda länktexten. Sökordet eller frasen bör dessutom återfinnas

Fortsätt läsa