Kommentarfunktion i ASP

Nu tänkte jag presentera min helt egna kommentarfunktion som jag gjort i ASP/VB. Jag försöker förklara lite övergripande vad som sker men kommer inte gå in på varenda detalj. kommentarer.asp (formuläret) Ett helt vanligt HTML-formulär där vi använder attributet name för att senare identifiera vilken uppgift som ska till vilket

Fortsätt läsa

Spamskydd i ASP

Här bjuder jag på ett enkelt spamskydd i ASP. Det har inte släppt igenom en enda spammning på de sajter jag använder det. Formulär <form method=”post” action=”?do=save”> Spamskydd: <img src=”graphics/antispamcode.jpg”><input name=”spamprot”> </form> ASP (do=save) <%If Request.Querystring(”do”) = ”save” Then Set Conn = Server.CreateObject(”ADODB.Connection”) Conn.Open ”Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” &Server.MapPath(”database\database.mdb”) spamprotection = Request.Form(”spamprot”)

Fortsätt läsa