Mer om referrer-scriptet

När jag skrivit klart förra inlägget kom jag på att jag redan har förbättrat det existerande referrer-scriptet en aning. Det handlar om funktionen som kollar upp om den aktuella hänvisande domänen ska blockeras eller matas in i databasen. Tidigare använde jag en lång och svåruppdaterad If-sats där adresserna lagrades direkt i koden. När jag bestämde mig för en ny lösning var denna If-sats redan 25 rader med fyra blockerade domäner per rad.

<%If url <> “www.google.se” AND url <> “www.google.com” AND url <> “www.google.dk” AND url <> “www.google.no” AND url <> “www.google.fi” Then%>

Nu har jag alltså förbättrat scriptet så att det söker igenom rader i en tabell och jämför med den aktuella hänvisningsdomänen för varje besök (som kommer via just en länk).

<%
Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
Conn.Open “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” &Server.MapPath(“databasen\refererfilter_databas.mdb”)
Set RecSet = Server.CreateObject(“ADODB.RecordSet”)SQL = “SELECT * FROM refererfilter WHERE url like ‘%”&url&”%'”
RecSet.Open SQL, Conn

If RecSet.EOF Then
‘Kod för inmatning
Else
End If
%>

Detta gör det mycket lättare att lägga till oönskade domäner/adresser i filtret, t.ex genom ett enkelt adminformulär. Jag kommer lägga upp hela det uppdaterade scriptet här på bloggen senare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *