Mer Permanent Redirect i ASP

Jag har tidigare skrivit hur man gör en enkel 301-redirect från domän.se till www.domän.se. Nu har jag börjat använda nedanstående kod för att automatiskt kunna redirecta speciella sidor till adressen som inkluderar www. Placera koden längst upp på alla ASP-sidor du vill använda Permanent Redirect på.

<%@ Language=VBScript %>
<%
aktuellsida = Request.ServerVariables("URL")
aktuellQS = "?" & Request.Querystring

If ((Request.ServerVariables("SERVER_NAME")) = "doman.se") Then
    Response.Status = "301 Moved Permanently"
    Response.AddHeader "Location", "http://www.doman.se" & aktuellsida & aktuellQS
    Response.End
End If
%>

Variabeln “aktuellsida” visas i denna färg, och “aktuellQS” i denna färg i URL:en nedan.

http://www.doman.se/sida.asp?page=undersida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *