Unika Title-taggar med ASP

Ur SEO-synpunkt är det viktigt att ha unika Title-taggar för varje sida på din sajt, men det är även viktigt ur ett användarperspektiv. Med unika Title-taggar vit besökaren lätt vilken sida han/hon befinner sig på och var i sidhierarkin. För sökmotorernas del är Title-taggen en viktig källa till sökord som är relevanta för den aktuella sidan.

Här kommer jag visa både hur du skapar automatiskt genererade och manuellt ändringsbara Title-taggar om du använder flera QueryStrings på samma ASP-sida.

Manuellt med olika QueryStrings:

<html>
<head>
<meta http-equiv=”content-
type” content=”text/html; charset=utf-8″>
<meta name=”language” content=”sv”>
<link href=”style.css” type=”text/css” rel=”stylesheet”>

<%If Request.Querystring(“page”) = “” Then%>
<title>Sajten.se – Startsidan på sajten.se</title>
<%End If%>
<%If Request.Querystring(“page”) = “kontakta” Then%>

<title>
Sajten.se – Kontakta oss</title>
<%End If%>
</head>
….

Automatiskt genererade från databas:

<html>
<head>
<meta http-equiv=”content-
type” content=”text/html; charset=utf-8″>
<meta name=”language” content=”sv”>
<link href=”style.css” type=”text/css” rel=”stylesheet”>

<%
Set Conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
Conn.Open “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” &Server.MapPath(“d_bas\d_bas.mdb”)
Set RecSet = Conn.Execute(“SELECT * FROM en_tabell WHERE pageID=”& Request.Querystring(“page”))
%>

<title>Sajten.se<%=RecSet(“avdelning”)%><%=RecSet(“sidans_titel”)%></title>
<%
Conn.Close
End If
%>

</head>
….

Denna kod är från mina egna sajter och ändrad för att passa som exempel. Det kan hända att den inte fungerar klockrent, men jag hoppas att den ändå hjälper er på traven. För att att den automatiskt genererade Title-taggen ska fungera måste självklart informationen finnas tillgänglig i en databas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *