Redirecta obefintliga sidor i ASP

På en av mina sajter har jag märkt att Google har indexerat sidor som egentligen inte finns. De består bara av sajtens ”skelett”, d.v.s. header, meny och högerkolumn, medan innehållsdelen saknas. Detta problem uppkommer då jag använder mig av s.k. QueryStrings i ASP, där varje sidas innehållsdel väljs beroende på vilken QueryString som anropas i URL:en (sida.asp?page=sida). Det blir dock endast synligt om man råkar länka till en QueryString som inte har något innehåll, vilket jag alltså varit slarvig och gjort.

För att få bort den ”tomma” sidan från Google har jag därför gjort en 301 Permanent Redirect från den felaktiga sidan/QueryStringen till den korrekta adressen. Det ser ut såhär i ASP:

<%@ Language=VBScript %>
<%
aktuellQS = Request.Querystring

If aktuellQS = "page=felaktig-querystring" Then
    Response.Status = "301 Moved Permanently"
    Response.AddHeader "Location", "http://www.doman.se/sidan.asp?page=korrekt-querystring"
    Response.End
End If
%>

Koden läggs högst upp i den ASP-fil som innehåller den felaktigt indexerade QueryStringen.

Jag tycker det är nödvändigt att få bort innehållslösa sidor från Googles index eftersom de just inte innehåller någonting. I mitt fall så syns ju ändå sajtens navigering, vilket man kan tycka är bra eftersom besökarna då kan klicka sig vidare. Jag tror dock att man tjänar på att hjälpa Google att bara indexera de sidor som faktiskt har ett innehåll. Dessutom så skickar man ju över den eventuella styrka den tomma sidan har till en sida som faktiskt har ett innehåll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *