Viktigt vid byte av domän

För några månader sedan bytte jag domän för den här bloggen från blogg.wedholm.net till www.wedholm.net. Om du planerar att göra något liknande så måste du komma ihåg att göra en “permanent redirect” från den gamla domänen till den nya. Detta gör så att de besökare som har lagt till din webbplats bland sina favoriter innan ditt domänbyte inte möts av en tom sida, utan dirigeras vidare till din nya adress. Detta gäller även för sökmotorer som har din gamla domän i sitt index och försöker nå den för en ny indexering. En permanent redirect talar om för Google m.fl. att din webbplats permanent har flyttats till den nya adressen. Med denna metod behåller du även länkkraften från de inlänkar som pekar mot den gamla domänen.

301 Permanent redirect

ASP
<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status = “301 Moved Permanently”
Response.AddHeader “Location”, “http://www.nydoman.se/”
Response.End
%>

PHP
<?php
header(“HTTP/1.1 301 Moved Permanently”);
header(“Location: http://www.nydoman.se”);
?>

ASP.NET
<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(“Location”,”http://www.nydoman.se/”);
}
</script>

JSP (Java)
<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( “Location”, “http://www.nydoman.se/” );
response.setHeader( “Connection”, “close” );
%>

.htaccess
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.nydoman.se/$1 [R=301,L]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *