SEO-ordlista

Här är en ordlista som förklarar vad många vanligt förekommande ord inom sökmotoroptimeringen betyder. Tanken är att jag ska utöka denna lista med fler ord, för jag har med stor säkerhet glömt några.

Algoritm
Den algoritm som sökmotoroptimerare syftar på är den som sökmotorn använder när den behandlar sökningen gentemot sitt indexerade innehåll. Algoritmen bestämmer vilken vikt som ska tilldelas varje enskild faktor. Detta påverkar i sin tur resultatet. Ju fler “poäng” din hemsida får enligt denna algoritm desto högre upp i sökresultatet hamnar den.

Ankartext / länktext
Ankartexten eller länktexten är den text som är klickbar i en länk på en sida.

Black hat
Begrepp som används för olika former av oetiska tekniker för att få en sida att ranka högre i sökresultaten.

Cloaking
Tekniker för att presentera ett visst innehåll för sökmotorerna men ett annat för besökarna. Detta beteende kan bestraffas hårt av sökmotorerna om det upptäcks.

Description
Description-taggen är en av META-taggarna. Den skall användas för att beskriva sidans innehåll kortfattat. Informationen i description-taggen är inte synlig på sidan för en vanlig besökare, men läses av sökmotorerna. I sökresultatet visas denna desctiptiontaggens text vanligtvis mellan rubriken (title-taggen) och webbadressen (URL:en). Genom att skriva en ”säljande” text kan du locka sökarna till att klicka på just din länk i resultatlistan. Man ska använda en unik beskrivning för varje enskild sida.

Grey hat
Tekniker för att ranka högre i sökresultaten som inte helt följer Googles riktlinjer, men samtidigt inte kan anses vqara så allvarliga för att klassas som Black hat.

Index
En sökmotors databas som innehåller information om webbsidor och dess innehåll.

Inlänkar (Inbound links)
Länkar som leder till din hemsida. Antalet inlänkar och kvaliteten på inlänkarna är några av de absolut viktigaste faktorerna för en lyckad optimering.

Konverteringsgrad
Den andel av besökarna som genomför det du önskar att de ska göra. T.ex. anmäler sig till nyhetsbrev eller genomför ett köp.

META-taggar
META-taggar är för det mesta helt osynliga för besökaren. Den enda som syns är title-taggen. Den syns i webbläsarens fönsterram, samt i programflikarna i vissa versioner av Windows.

Nyckelord / sökord (keywords)
Den s.k. keywords-taggen är en av META-taggarna. Denna syns inte för besökarna men läses av sökmotorerna. Den bör innehålla mellan 2 och 5 unika och relevanta nyckelord per sida. Börja med det viktigaste nyckelordet. Separera nyckelorden med ett kommatecken och mellanslag (nyckelord1, nyckelord2). Nu för tiden har denna meta-tagg inte någon större betydelse för sökmotorerna, men vissa tar med dem i sina beräkningar.

Organiskt sökresultat
Se sökresultat

Pagerank
Googles system för att räkna ut hur populär en sida är, genom att hålla koll på inlänkarna till sidan. Pagerank-algoritmen tar inte enbart hänsyn till antalet länkar, utan också till vem som länkar. Pagerank visas på en skala från 1-10 där 10 är bäst. För att se vilken Pagerank en sida har kan man installera Google Toolbar eller besöka någon onlinetjänst.

Länkpopularitet
Hur populär en hemsida är när det handlar om inlänkar. Lite förenklat kan man säga att varje länk till din sajt innebär en röst på den. Förutom antalet länkar har även ankartexten (länktexten) stor betydelse för din placering i sökresultatet.

PPC (Pay Per Click)
Annonser som ger betalt, eller betalas, per klick.

Relevans
Hur relevant en hemsida är gentemot den sökfras som sökningen gäller. Sökmotorerna tittar på om ordet/frasen används i viktiga delar av webbsidan. Title-taggen, metataggarna, rubriker, brödtext m.m.

SMO
Svensk förkortning av ”sökmotoroptimering”. Detsamma som engelskans SEO.

SEO
Search Engine Optimization (Brittisk engelska: Search Engine Optimisation). Mer info hittar du under ”sökmotoroptimering” i denna ordlista.

SERP
Search Engine Result Page. Se sökresultat.

Spindel (Spider)
Sökmotorernas programvara som letar reda på nya webbplatser genom att följa länkar. Dessa återkommer också med jämna mellanrum för att indexera om webbplatserna om nytt innehåll har tillkommit. Webbplatserna som uppdateras ofta omindexeras också oftare. Spindlarna kallas även bot, robot eller crawler.

Sponsrade länkar
Annonser i form av länkar som man oftast ser överst eller längst ut till höger på en resultatsida i sökmotorerna. Dessa platser är köpta och en hög placering här beror inte på att webbplatserna är relevanta eller populära utan av att annonsören betalar för varje klick som sker på en sådan länk.

Sökmotoroptimering
Sökmotoroptimering är att genom interna och externa aspekter skapa en webbplats som placerar sig högt på de valda sökorden/sökfraserna för att på så sätt öka trafiken från sökmotorerna.

Sökord/sökfras
De sökord och sökfraser som man valt att optimera sin webbplats för. Söker någon på detta ord eller denna fras ska det leda till att din webbplats syns i sökresultatet.

Sökordsanalys
Arbetet med att välja ut vilka sökord eller sökfraser man ska inrikta sig på. Detta görs bl. a. utifrån antalet sökningar som sker på olika ord och det är inte alltid lätt att veta vilka ord man skall välja. Men för att maximera antalet besökare och kvaliteten på besökarna är det mycket viktigt att man väljer rätt sökord och sökfraser innan man börjar jobbar med optimeringen. Sökorden och sökfraserna ska naturligtvis vara relevanta för innehållet på webbplatsen.

Sökresultat (resultatlista)
Sidorna som visas vid en sökning på en sökmotor. Översta träffen (i den organiska listan) är den webbplats som sökmotorn har bedömt vara mest relevant för det aktuella sökordet eller -frasen. Sedan presenteras träffarna i fallande ordning med den minst relevanta sist.

TBPR
TBPR är en förkortning av Toolbar Pagerank. Det är det pagerank-värde som Google exporterar till sin toolbar. Värdet är en ögonblicksbild (snapshot) av den pagernak en sida hade vid tillfället för exporten. Det skruella värdet kan skilja sig mycket från det som visas i Google Toolbar.

Title (titel)
Title-taggen är en av META-taggarna och den enskilt viktigaste parametern inom sökmotoroptimering. En bra titel kan ensamt leda till en bra placering i träfflistan, åtminstone på sökord med låg konkurrens. Titeln utgör också rubriken i sökresultatet och skall därför locka till klick genom att vara kortfattad men beskrivande.

URL
Universal Resource Locator. Den unika webbadress som finns för varje enskild webbsida på Internet. URL:en ska gärna innehålla det sökord som är mest relevant för den aktuella sidan.

White hat
Begrepp som används för de SEO-tekniker som följer Googles riktlinjer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *