Domain Renewal Group

Idag fick jag ett spännande brev från England. Det var från Domain Renewal Group som ville informera mig om vikten av att förnya sina värdefulla domännamn. För ”endast” 250 kr per domän och år sköter de den biten åt mig. Det är tre gånger så mycket som jag betalar Loopia att göra exakt samma sak.

Här kommer en översättning av brevet jag fick:

Som en tjänst till innehavare av domännamn, skickar vi detta meddelande för domännamnsregistrering som löper ut inom de närmaste månaderna. När du i dag byter till Domain Renewal Group, kan du dra nytta av våra bästa besparingar. Din registrering av: *****.net löper ut den 27 augusti 2012. Agera nu!

Du måste förnya ditt domännamn att behålla exklusiva rättigheter till det på webben, och nu är det dags att överföra och förnya ditt domännamn från din nuvarande registrar till Domain Renewal Group. Underlåtenhet att förnya ditt domännamn innan utgångsdatum kan resultera i en förlust av online-identitet samt göra det svårt för dina kunder och vänner att hitta dig på webben.

Privatiseringen av domänregistreringar och förnyelse gör det nu möjligt för konsumenten att välja ombud vid första registrering såväl som vid förnyelse av ett domännamn. Domännamnsinnehavare är inte skyldig att förnya sina domännamn med sin nuvarande registrar eller med Domain Renewal Group. Granska våra priser och bestäm själv. Du är inte skyldig att betala de belopp som anges nedan, om du inte accepterar detta offer. Detta meddelande inte är en räkning, det är snarare en enkel betalningsmetod om du väljer att byta domännamnsombud till Domain Renewal Group.

Domain Renewal Group

Och här kommer den engelska texten i läsbart/indexerbart skick:

As a courtesy to domain name holders, we are sending you this notification of the domain name registration that is due to expire in the next few monthes. When you switch today to the Domain Renewal Group, you can take advantage of our best savings. Your registration for: *****.net will expire on August 27, 2012. Act Today!

You must renew your domain name to retain exclusive rights to it on the Web, and now is the time to transfer and renew your name from your current registrar to the Domain Renewal Group. Failure to renew your domain name by the expiration date may result in a loss of online identity making it difficult for your costumers and friends to locate you on the Web.

Privatization of Domain Registrations and renewals now allows the consumer the choice of Registrars when initially registering and also renewing a domain name. Domain name holders are not obligated to renew their domain name with their current registrar or with the Domain Renewal Group. Review our prices and decide for yourself. You are under no obligation to pay the amounts stated below, unless you accept this offer. This notice is not a bill, it is rather an easy means of payment should you decide to switch your domain name registration to the Domain Renewal Group.

Får du liknande förslag rekommenderar jag dig att slänga brevet i papperskorgen. Vanligtvis kostar denna tjänst betydligt mer än om du behåller din nuvarande registrar. Det finns dock svenska registrarer/ombud som tar överpriser. Jag rekommederar att du lägger din domän hos webbhotell som Loopia, Binero och City Network. Genom att tillhandahålla andra tjänster kan de erbjuda en viss subvention av priset på domännamn.

4 kommentarer

  1. Grattis :) Som du säger är det bara kasta i korgen, då verkar dom också ge upp efter några omgångar. Det var längesen jag såg ett brev från dom nu.

  2. Fick även detta i brevlådan i veckan! humoristiskt för mig, kanske inte lika för icke införstådda företagare och dylikt.

  3. Har också fått de i lådan, tänkte kolla upp vad det var och så trillade jag på ditt inlägg. Det verkar som man kan slänga dessa med utan betänkligheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *