Google Trust Rank

Det spekuleras i om Google har något liknande rankingsysten som deras välkända Pagerank som istället inriktar sig på att värdera sajters trovärdighet/förtroende. Detta mystiska rankingsystem har fått namnet TrustRank (TR). Fenomenet Trust Rank är relativt nytt och det är väldigt osäkert vilka faktorer som spelar in, och hur mycket de

Fortsätt läsa