Interaktionsdesign 9hp

Nästa onsdag börjar ytterligare en ny kurs. Det är inte en distanskurs utan en vanlig kurs som hålls med riktiga föreläsningar, grupparbeten och hela köret på Linköpings universitet. ”Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i designmässiga arbetssätt i interaktionsdesign och utveckling av interaktiva IT-system genom att tillämpa designmetodik och

Fortsätt läsa