Tolka besöksstatistik

Att ha koll på vad som menas med unika besökare inom olika tidsintervaller kan vara lite klurigt att förstå i början. Jag tänkte nu försöka förklara vad unika besökare är och hur statistiken skiljer sig mellan olika tidsintervaller.

Unika besök/dag (dygn)
Betyder att varje besökare från ett visst IP-nummer bara räknas en gång under dygnet. Även om denne går in på din sajt flera gånger så är han endast unik för en av gångerna.

Unika besök/vecka
Här sträcker sig perioden istället över en vecka och om en person besöker din sajt flera gånger under samma vecka så räknas denne ändå bara en gång. Samma sak gäller för unika besök/månad bara att där är tidsperioden såklart en månad.

Detta gör att det inte går att addera summan unika besökare per dag under en vecka och säga att man har haft t.ex:
340 + 452 + 655 + 234 + 244 + 231 + 537 + 455 = 3148 unika besökare.
Detta eftersom det troligtvis finns många “dubletter” av besökare i dessa siffror. Om en person har besökt din sajt varje dag under en vecka så ska ju inte alla dessa gånger räknas med i statistiken unika/vecka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *