General Motors vs. Microsoft

Jag läste följande roliga historia på Andras Johanssons blogg, känner att jag måste lägga upp det här också.

“På ett dataexpo (COMDEX) nyligen jämförde Bill Gates dataindustrin med bilindustrin och sade, “Om GM hade följt med i teknologin som dataindustrin gjort skulle vi alla kört 25-dollarsbilar som kör 1000 mil på en gallon bensin”.

Som svar på Bill Gates uttalande gav GM ut en pressrelease som innehöll följade:

Om GM hade utvecklat sin teknologi som Microsoft, skulle vi alla kört omkring i bilar med följade egenskaper:

  1. Utan någon orsak skulle din bil kraschat två gånger om dagen.
  2. Varje gång de målade om väglinjerna skulle du behöva köpa ny bil.
  3. Av och till dör din bil på motorvägen utan någon orsak. Du måste då köra åt sidan, stänga alla fönster, stänga av tändningen, starta om bilen och öppna alla fönster igen innan du fortsätter. Av något skäl accepterar du detta.
  4. Av och till orsakar enkla manövrer, t.ex. att du svänger åt vänster, att bilen stannar och vägrar starta. Då måste då återinstallera motorn i bilen.
  5. Macintosh skulle tillverka en bil som drivs med solenergi, var pålitlig, fem gånger så snabb och två gånger enklare att köra med endast går att köra på 5 procent av vägnätet.
  6. Varningslamporna för olja, temperatur, och blinkers skulle bytas ut mot en enda varningsskylt med texten, “Denna bil har utfört en förbjuden åtgärd och kommer att stängas av”.
  7. Systemet för airbagarna skulle fråga, “Är du helt säker?” innan de löste ut.
  8. Plötsligt och utan orsak skulle du bli utelåst och bilen bli omöjlig att öppna förrän du samtidigt öppnar alla dörrhandtag, vrider om nyckeln och håller i radioantennen.
  9. Varje gång en ny bilmodell släpps måste köparna lära sig köra på nytt eftersom inga reglage fungerar på samma sätt som de gjorde i den gamla bilen.
  10. Du måste trycka på knappen “Start” för att stänga av motorn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *