Väldigt kortfattat om HTML, CSS och ASP

HTML (HyperText Markup Language) utgör strukturen på sajten och här skrivs innehållet som ska visas. HTML-kod är uppbyggd av sk. taggar som avkodas/tolkas av webbläsaren för att presentera sajten på det sätt som skaparen vill. HTML är ett sk. märkspråk och en webbstandard för strukturering av text.

CSS (Cascading Style Sheets) är stilmallar där man bestämmer presentationsstilen för de olika delarna va HTML-sidan. Man kan bl.a bestämma vilken font eller fontstorlek som ska användas. I HTML-filen hänvisar man till att de olika elementens egenskaper finns angivna i CSS-filen. Fördelen med att använda sig av en extern CSS-fil är att inställningarna bara behöver ändras på ett ställe, istället för i varje HTML-dokument. I HTML-filen anges bara ett ID eller en klass som sedan har sina egenskaper angivna i CSS-filen.

ASP använder man för att skapa dynamiska webbsidor, till exempel genom att läsa och skriva information till databaser. ASP-koden tolkas av webbservern som sedan skickar vanlig HTML-kod till webbläsaren.

ASP-kod kallas för “server-side script”, vilket betyder att den just tolkas av webbservern. JavaScript är ett exempel på “client-side script”, som körs och tolkas i användarens webbläsare. De vanligaste scriptspråken i ASP är VBScript och JScript.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *