Statisk eller dynamisk webbplats

Skillnaden mellan en statisk och dynamisk sida är att den dynamiska hämtas från t.ex en databas, medan den statiska har sitt innehåll direkt i HTML-koden. Med en dynamisk sida är det betydligt enklare att uppdatera och sortera innehållet. Med en statisk sida måste du varje gång gå in i HTML-koden och klippa och klistra för att sortera om innehållet. Den dynamiska sidan använder sig av t.ex ASP- eller PHP-kod för att hämta information från databasen. I koden kan man också tala om vilken sortering man vill ha på innehållet, så att det alltid är i exempelvis alfabetisk ordning.

Min uppfattning är att en statisk hemsida är fullt tillräcklig om du tänker skapa en enkel informationssida med lite innehåll. Det kan t.ex vara en personlig hemsida med information om din familj, eller en liten presentationssida av ett företag.

När det kommer till hemsidor som är tänkta att fungera som en form av databas för användarna, är det däremot bättre med en dynamisk sida. Då kan du koda den så att användarna enkelt kan välja hur informationen i ex. en lista ska sorteras. Även för sidor som behöver uppdateras ofta är det dynamiska alternativet att föredra. Då kan man använda en adminpanel som matar in uppgifter från olika personer. Det gör att de som skriver på sidan inte behöver vara kunniga inom HTML m.m.

Jag tycker inte besökarnas upplevelse påverkas märkvärt av något av dessa alternativ. De skulle möjligtvis kunna uppleva en dynamisk webbplats som aningen långsammare, eftersom en databas anropas. Dessutom ser ofta adressen (URL:en) till specifika sidor lite konstig ut eftersom de är uppbyggda av s.k. QueryString’s som är till för att tala om vilken information som ska plockas fram ur databasen.

När jag skapar webbplatser av informativt slag som inte behöver uppdateras speciellt ofta ser jag ingen anledning att göra en dynamisk sida med information hämtad ur en databas. Dock använder jag ofta QueryString’s och bygger hela webbplatsen på filen index.asp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *