Några SEO-tips

Alla webbsidor ska ha en titel. Titeln får vara max 64 tecken och innehålla sökordet, men max två gånger. Sökordet ska helst vara det första ordet i titeln.

Ju fler sidor en webbsida har dess bättre och varje ny (relvant) webbsida innebär ökad möjlighet att synas i sökresultaten.

Alla webbsidor ska ha en H1-tagg. Den ska vara max 40 tecken och innehålla sökordet, men inte mer än två gånger. Sökordet ska helst vara det första ordet i H1-taggen. H1-taggen ska inte heller vara helt identisk med sidans titel.

En webbsida ska främst bestå av vanligt textinnehåll och inte onödig kod som sökmotorerna ogärna vill spindla sig igenom.

Sökmotorer gillar text, och ju mer relevant text en sida har desto bättre är det. Varje sida bör ha 500 ord eller mer.

Sökordet bör utgöra 1-7% av orden i texten, vara i fet eller kursiv stil och finnas med i någon underrubrik (H2 → H6).

Sökordet bör finnas med så tidigt som möjligt i sidans meta description.

Meta keywords ska innehålla max 5 unika sökord, de sökord du helst vill synas på. Meta keywords påverkar numera inte sajtens placering i sökresultatet särskilt mycket.

Om en webbplats URL innehåller sökordet är det en fördel, det är dock inte ett måste för att ranka högt på just det sökordet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *