Lista som byter kolumn

Nu har jag suttit några timmar och förökt mig på att skapa en ASP-genererad lista som automatiskt byter div/kolumn efter en tredjedel av antalet tabellposter. Bilden nedan är tänkt att illustrera problemet.

Jag har kommit så långt att jag räknat antalet poster och dividerat summan för att få fram det aktuella talet för en tredjedel av posterna. Detta görs med denna kod:

<%
SQL = ”SELECT * FROM poster”
objRecordset.CursorType = adOpenStatic
objRecordset.Open SQL, ConnobjRecordset.MoveFirst
q = 0
Do While Not objRecordset.EOF
q = q + 1
objRecordset.MoveNext
Loop
postcount = q
third = postcount / 3
%>

Nu återstår ju dock att lista ut hur man skriver koden för kolumn-brytningen. Är det någon som kan hjälpa mig, släng då iväg en kommentar eller ett mail.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *