Innehåll och SEO

Innehållet på din sajt är väldigt viktigt för att göra den populär hos sökmotorerna då dessa tycker om text. Varje sida på din sajt bör därför innehålla minst 500 ord. Detta gör att sökmotorerna ser dina sidor som innehållsrika, och då borde ge sökarna den information de letar efter. En annan stor fördel är att kod/text-ration för dina sidor förbättras, alltså mindre kod i förhållande till innehåll.

Ditt innehåll ska också vara helt unikt för att undvika att Google klassar det som duplicerat (duplicate content). Om Google hittar samma innehåll på flera sidor (eller sajter) kommer endast en av dem visas i sökresultatet. Har du tagit texten från någon är channsen stor att innehållet ändå inte indexeras eftersom Google märker att det dök upp på en annan plats tidigare.

De för den aktuella sidan relevanta sökorden bör finnas med i texten flera gånger. Akta dig dock för att ha en för hög sökordsdensitet, 5-7% av det totala antalet ord brukar rekommenderas. Är densiteten väldigt hög ökar risken för att Google klassar din sajt eller den enskilda sidan som spam. Precis som jag skrev i ett tidigare inlägg bör även den del av sökorden vara förstärkta genom att sättas inom <em> eller <strong>, men överdriv inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *