Hur läser vi ord

Jag har tydligen glömt att skriva ett inlägg om den gamla texten från Cambridge University. Det är fascinerande hur hjärnan gör när vi läser. Bokstäverna har inte så stor betydelse, utan det är snarare en memorerad bild av ordet vi läser. Här nedan följer texten som är fullt läsbar trots att man bytt plats på bokstäverna inuti orden. De enda bokstäver som står på rätt plats är den första och sista i varje ord.

Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *