Domännamn i Tyskland

Sedan en tid tillbaka har jag studerat hur tyskar ser på, och sedan väljer domännamn. Det finns vissa skillnader som kan vara viktiga att tänka på om man ska ge sig i kast med att starta upp en verksamhet på den tyska marknaden. Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om tyskars förkärlek till bindestrecksdomäner och det kommer ske vissa upprepningar i detta inlägg.

Omskrivning av bokstäver

I Sverige är vi sedan länge vana vid att å, ä och ö skrivs a, a, o i domännamn. Detta eftersom det tidigare (innan IDN-domänernas intåg) inte gick att använda dessa tecken i domännamn. Tyskarna har en annan syn på hur man skriver sådana tecken i domännamnet. Där blir ü till ue, ä till ae och ö till oe. Jag har faktiskt haft svårt att hitta tyska personer, företag och myndigheter som bryter just denna tyska norm.

Lubeck.de är ett tydligt exempel på hur starkt rotad denna omskrivning är. Lübecks officiella webbplats ligger på luebeck.de, medan lubeck.de ligger parkerad av en annan ägare.

Detta kan också ha genomslag på Google.de och hur de tolkar tyska sökordsdomäner. Det vore väl ändå rimligt att tro att Google.de snappat upp vad det är som gäller för tyskar, och därför ser ue som en mer korrekt omskrivning av ü än enbart u.

Bindestreck i domännamn

I Sverige ses nog bindestrecksdomäner som ett tecken på spam eller en fullösning eftersom domännamnet utan bindestreck var upptaget. I Tyskland skulle jag vilja påstå att det råder motsatt förhållande. Tyskarna är väldigt förtjusta i bindestreck när det handlar om domännamn som innehåller flera ord. Ett bra exempel är den tyska staden Baden-Baden som självklart återfinns på www.baden-baden.de. Domänen badenbaden.de har de däremot inte registrerat, utan den ligger snyggt SEDO-parkerad av en annan ägare.

Slutsats

Ska man etablera sig på den tyska marknaden bör man nog följa den standard som vuxit fram. Precis som vi i Sverige garderar oss med icke-IDN så bör man i Tyskland se till att ha rätt omskrivning av domännamn med specialtecken eller flera ord. Detta eftersom jag tror att tyskarna är lika vana att göra om t.ex. ä till ae som vi är att skriva a istället för å och ä. Det dröjer nog även innan de konservativa tyskarna fullt ut accepterat IDN-domäner, vi i Sverige har ju inte gjort det ännu.

3 kommentarer

  1. Så sant! Jag tror man kan förlora en hel del på sådana misstag. När det gäller Tyskland så verkar de ha en ganska unik syn på just bindestreck i domännamn. Omskrivning av internationella teckenskiljer sig från oss i Sverige, men i världen är min gissning att det är 50/50 mellan a och ae varianterna. Har för mig att danskarna gärna kör använder ae och oe. Kanske är naturligt eftersom deras ä ser ut som ae men ihopsatt till en bokstav.

  2. Intressanta iakttagelser måste jag säga. Bra att ha med sig om man ska titta på marknader utanför Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *