Hur får du trafik till din webbplats?

I detta inlägg kommer jag använda mig av Google Analytics-termerna direkt trafik, hänvisningswebbplatser och sökmotorer. Analytics har fått mig att börja använda just dessa, samtidigt tycker jag de beskriver de tre trafikslagen på ett bra sätt.

Direkt trafik är besökare som varken kommer till din webbplats via en länk på en sökmotor eller någon annan sajt. Besökaren känner helt enkelt till din webbplats och matar manuellt in adressen i webbläsarens adressfält. Dessa besökare är enligt mig dina värdefullaste. De är återkommande besökare och förtsätter komma tillbaka så länge du ser till att de får ut något av sitt besök. Om du lyckas skapa en webbplats som attraherar en stor grupp så kommer detta trafikslag växa stadigt mot de två andra.

Besökare som kommer via hänvisningswebbplatser har klickat på en länk på en annan sajt och dirigerats till din webbplats. Den här kategorin besökare kräver lite mer jobb att hålla kvar på din webbplats, det är viktigt att de snabbt hittar något intressant för att undvika att de klickar på bakåtknappen eller stänger fliken direkt. Lyckas du hålla kvar dessa besökare så att de ger din sida en ärlig chans så har du stor möjlighet att göra dessa besökare till direkt trafik i framtiden. Jag föredrar att få många besökare från hänvisningswebbplatser framför sökmotorer eftersom man här kan sprida riskerna mer. Genom att ha många länkbyten och inlänkar från många olika sajter är du inte beroende av en enda trafikkälla, som är fallet när det gäller trafikslaget sökmotorer. Det är klart att det finns flera sökmotorer, men det är ju Google som gör den stora skillnaden och har blivit ”den enda” sökmotorn.

Sökmotorer som trafikslag har den fördelen att det är mer relevanta besökare som kommer till din webbplats än de som kommer via hänvisningswebbplatser. De som kommer via sökmotorer har ju faktiskt sökt på något som finns på din webbplats, och borde därför vara intresserade av innehållet. Besökare från hänvisningswebbplatser har inte samma vetskap om vad som finns på din webbplats, vilket visar sig i avvisningsfrekvensen mellan de två trafikslagen. Sökmotorer är det trafikslaget jag litar minst på. Din webbplats kan över en natt förlora placeringen på förstasidan med det viktigaste sökordet. Det gör att trafiken från detta trafikslag kan störtdyka. Har du då inte en stabil och tillförlitlig trafik från de andra trafikslagen blir slaget hårt.

Detta är enligt mig en bra fördelning mellan trafikslagen:

Direkt trafik (40%)
Sökmotorer (25%)
Hänvisningswebbplatser (35%)

Notera att detta är procentuell fördelning, även om sökmotorer bara står för 25% så kan det faktiska antalet besök vara högt. Eftersom jag anser att sökmotorer är det mest framtidsosäkra trafikslaget vill jag bara att det ska stå för 25% av besöken. Har du 1000 besök/dag så har du ändå kvar 750 om det skulle gå åt helvete på Google, det kan i alla fall jag leva med. Självklart vill man att sökmotortrafiken ska öka, och gör den det så får man jobba med med de andra trafikslagen så att balansen upprättthålls. Lyckas du med det så ökar du ju dessutom trafiken till webbplatsen ännu mer.