Domain Renewal Group

Idag fick jag ett spännande brev från England. Det var från Domain Renewal Group som ville informera mig om vikten av att förnya sina värdefulla domännamn. För ”endast” 250 kr per domän och år sköter de den biten åt mig. Det är tre gånger så mycket som jag betalar Loopia att göra exakt samma sak.

Här kommer en översättning av brevet jag fick:

Som en tjänst till innehavare av domännamn, skickar vi detta meddelande för domännamnsregistrering som löper ut inom de närmaste månaderna. När du i dag byter till Domain Renewal Group, kan du dra nytta av våra bästa besparingar. Din registrering av: *****.net löper ut den 27 augusti 2012. Agera nu!

Du måste förnya ditt domännamn att behålla exklusiva rättigheter till det på webben, och nu är det dags att överföra och förnya ditt domännamn från din nuvarande registrar till Domain Renewal Group. Underlåtenhet att förnya ditt domännamn innan utgångsdatum kan resultera i en förlust av online-identitet samt göra det svårt för dina kunder och vänner att hitta dig på webben.

Privatiseringen av domänregistreringar och förnyelse gör det nu möjligt för konsumenten att välja ombud vid första registrering såväl som vid förnyelse av ett domännamn. Domännamnsinnehavare är inte skyldig att förnya sina domännamn med sin nuvarande registrar eller med Domain Renewal Group. Granska våra priser och bestäm själv. Du är inte skyldig att betala de belopp som anges nedan, om du inte accepterar detta offer. Detta meddelande inte är en räkning, det är snarare en enkel betalningsmetod om du väljer att byta domännamnsombud till Domain Renewal Group.

Domain Renewal Group

Och här kommer den engelska texten i läsbart/indexerbart skick:

As a courtesy to domain name holders, we are sending you this notification of the domain name registration that is due to expire in the next few monthes. When you switch today to the Domain Renewal Group, you can take advantage of our best savings. Your registration for: *****.net will expire on August 27, 2012. Act Today!

You must renew your domain name to retain exclusive rights to it on the Web, and now is the time to transfer and renew your name from your current registrar to the Domain Renewal Group. Failure to renew your domain name by the expiration date may result in a loss of online identity making it difficult for your costumers and friends to locate you on the Web.

Privatization of Domain Registrations and renewals now allows the consumer the choice of Registrars when initially registering and also renewing a domain name. Domain name holders are not obligated to renew their domain name with their current registrar or with the Domain Renewal Group. Review our prices and decide for yourself. You are under no obligation to pay the amounts stated below, unless you accept this offer. This notice is not a bill, it is rather an easy means of payment should you decide to switch your domain name registration to the Domain Renewal Group.

Får du liknande förslag rekommenderar jag dig att slänga brevet i papperskorgen. Vanligtvis kostar denna tjänst betydligt mer än om du behåller din nuvarande registrar. Det finns dock svenska registrarer/ombud som tar överpriser. Jag rekommederar att du lägger din domän hos webbhotell som Loopia, Binero och City Network. Genom att tillhandahålla andra tjänster kan de erbjuda en viss subvention av priset på domännamn.

Rusta förlorade tvisten om rusta.com

Rusta AB lämnade för ett tag sedan in en WIPO-ansökan med syfte att få kontroll över domännamnet rusta.com. Rusta anser i sin ansökan att de har rätt till domännamnet eftersom det är ett registrerat varumärke i Sverige. Rusta företräddes av Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt Malmö AB medan den Costa Ricanska nuvarande innahavaren av domännamnet företräddes av ESQwire.com Law Firm.

2 februari kom WIPO-panelens självklara beslut i ärendet. Den här historien blir ganska rolig när man får reda på att Rusta faktiskt har varit innehavare av rusta.com. Men av någon anledning förnyade de inte domänen 2001.

”Rusta actually owned Rusta.com before it let the domain name expire in 2001 and the current registrant picked it up” –  domainnamewire.com/…/esqwire-rusta/

Ett av skälen till att Rusta nekas rätten till domänen är att den varit registrerad av nuvarande ägare sedan 2001. Panelen anser med tanke på det att Rusta borde lämnat in en ansökan mycket tidigare. Dessutom nämer panelen att Rusta AB registrerade sin .se-domän så sent som 2005. Fyra år efter att rusta.com registrerades av nuvarande ägare.

Det var väl ingen klockren WIPO-ansökan, vilket de (eller i varje fall deras juridiska ombud) borde kunnat räkna ut med näsvingen.

Läs hela beslutet här

Domänrea – ett gyllene tillfälle

SajtnätverkJust nu pågår en domänrea på flera av de större svenska webbhotellen. Det är nyregistreringar av .se-domäner som reas ut för mellan 8 och 19 kr beroende på registrar. Jag tänkte inte skriva så mycket om rean i sig, utan hur du kan utnyttja de långa registreringsavgifterna.

Om du sysslar med SEO vet du att länkar är otroligt viktigt. Ett populärt sätt att skaffa sig länkar är genom att bygga upp egna sajtnätverk. Dessa kan sedan användas på olika sätt för att skapa länkar till dina huvudsakliga projekt, de som är tänkta att generera pengar. Med ett sajtnätverk i din ägo kan du både länka från de egna sajterna, men även byta bort länkar från nätverket och i gengäld få länkar till en huvudsajt.

Här kommer ett förslag på hur du kan gå till väga om du vill satsa stort. Registrera konto och domäner på följande webbhotell.

Loopia

Webbhotellkonto: 996 kr
20 domäner: 380 kr
Totalt: 1376 kr

City Network

Webbhotellkonto: 120 kr (första året, därefter 888 kr)
20 domäner: 180 kr
Totalt: 300 kr

Binero

Webbhotellkonto: 828 kr
20 domäner: 160 kr
Totalt: 988 kr

För endast 2664 kr (inkusive moms) lägger du grunden för ett sajtnätverk som omfattar 60 domäner spridda på olika webbhotell. År två (eller ordinarie pris för den delen) kommer detta nätverk kosta dig 8652 kr. Kostnaden kan bli lite högre eftersom vissa webbhotell tar ut en startavgift, dock inte City Network.

Några snabba tips vid byggandet av sajtnätverk

 • Korslänka inte sajterna för mycket. Länka mellan sajterna på de olika webbhotellen för att få länkar från ett IP till ett annat.
 • Bygg länkar till nätverket. Ett sajtnätverk är inte per automatik starkt, utan måste fyllas med länkjuice.
 • För bästa effekt lägger du huvudsajterna på ytterligare ett webbhotell för att skilja det från sajtnätverket. En nödlösning är att sprida huvudsajterna på de tre webbhotellkonton du har om du följde ovanstående exempel.
 • Undvik AdSense och Analytics på sajterna i nätverket. Är man konspiratoriskt lagd så inser man att detta är verktyg Google kan använda sig av för att avslöja fabricerad länkpopularitet.

Jag har tidigare skrivit inlägg om att skapa sajtnätverk. Vid senare eftertanke känner jag att dessa bör skrivas om eller helt ersättas av ett nytt inlägg. Om du ändå vill spana in dem så har du dem här:

Skapa ditt eget sajtnätverk – 2 juli 2010

Att bygga upp ett sajtnätverk – 4 juni 2011

 

Toppdomän och sökmotoroptimering

Vilken toppdomän din sajt ligger under kan påverka hur lätt/svårt det är för dig att ranka på dina sökord. Detta har att göra med att Google knyter nästan alla ccTLD (landsdomän, Country Code Top-Level Domain) till ett geografiskt, samt ev. språkligt, område. Google vill leverera ett så relevant sökresultat som möjligt för varje enskild användare. När du ska köpa domän bör du tänka över var du har dina kunder. Befinner sig användaren i Sverige och använder Google.se så kommer de ta hänsyn till detta när sökresultatet presenteras. Om din webbplats riktar sig till internetanvändare i Sverige bör den i första hand ligga på en .se-domän. Denna talar om att det är en svensk sajt som troligtvis också är skriven på svenska. Språket kontrolleras även genom meta-taggen ”language”.

Om du ska lansera en ny webbplats kan du mötas av att domännamnet du vill använda redan är upptaget under .se. Anser du att domännamnet är av yttersta vikt, t.ex. ett bra och väldigt relevant sökord så finns det andra toppdomäner som fungerar bra även på Google.se. Dessa är de generiska toppdomänerna .com, .net och .org, samt .nu. Bland dessa är .com och .nu att föredra, främst eftersom svenska internetanvändare är mest bekanta med dessa, utöver vår välkända .se. De generiska toppdomänerna är inte geografiskt bundna och du kan själv välja vilket geografiskt område din webbplats riktar sig mot i Google Webmaster Tools.

Att välja en .dk-domän kan verka som ett bra alternativ om .se-domänen är upptagen. Danmark ligger ju nära Sverige och språken är ganska lika. Jag tycker däremot inte att det är en bra lösning. Då är .com betydligt bättre, trots att den främst förknippas med USA. Det finns några svenska webbplatser under .dk, men tänk efter och försök dra dig till minnes senast du såg en .dk-domän i sökresultatet för sökningar på Google.se. Google kommer med största sannolikhet behandla din webbplats som en dansk sådan.

Vill du ha bästa möjliga utgångsläge bör du välja en .se-domän för den svenska marknaden. Detta gäller även generellt vilket land du än riktar dig mot, d.v.s. att använda landets egna toppdomän. Generiska toppdomäner som .com, .net och .org fungerar bra i de fall då landsdomänen i fråga är omgärdad av en massa krångliga regler och restriktioner. Alternativt om den är skamligt dyr att registrera.

Domäner fördelat per TLD

Mitt innehav av domäner har ökat kraftigt de senaste åren och här tänkte jag presentera hur de fördelar sig på olika toppdomäner. Det är en spretig fördelning över toppdomäner men med en naturlig tyngdpunkt på .se. Långt ifrån alla innehåller någon webbplats, de ligger med andra ord bara och skräpar för tillfället.

Tack och lov har jag tillåtit något tiotal löpa ut, men jag har faktiskt aldrig sålt någon domän. Några domäner har jag registrerat för att kanske kunna sälja dem för några gånger årsavgiften framöver, men jag jobbar inte aktivt med att försöka sälja dem.

Här kommer mina domäner fördelat per TLD:

 • .be (2)
 • .co.uk (1)
 • .com (5)
 • .dk (3)
 • .eu (9)
 • .me (1)
 • .net (3)
 • .nu (4)
 • .pl (1)
 • .se (55)
 • TOTALT (84)

Usch, 84 st! Jag måste tillåta mig att släppa fler av dem framöver. För att trösta mig lite så är 20 st .se-domäner registrerade i höstas under City Networks domänrea.

Hur många domäner sitter ni och ruvar på? Är det många som dessutom ligger helt oanvända i väntan på bättre tider?

Britterna har sumpat sin TLD

För några dagar registrerade jag en org.uk-domän vilket på nytt fick mig att tänka på hur otroligt kortkad den brittiska TLD:n är. Den består av två varianter; co.uk och org.uk. Detta gör att alla domäner som kan registreras är subdomäner till någon av dessa. Nu tror jag emellertid att detta inte gör någon större skillnad på Google. Sökmotorn vet mycket väl att båda dessa är toppdomäner likvärdiga med t.ex. .se eller .de. Jag tror däremot att detta upplägg har gjort den brittiska toppdomänen mindre attraktiv för domänhandel. Hade de haft enbart .uk så hade den bl.a. varit enklare att komma ihåg och skriva in manuellt. Det hade dessutom känts exklusivt att ha det enda domännamnet under .uk utan att behöva bekymmra sig för att någon annan hade den andra varianten.

Att domänerna nu för tiden inte heller används till det dem var tänkta för gör det hela ännu mer misslyckat. Det krävs ingen organisation för att registrera en org.uk, lika lite krävs det ett kommersiellt bolag för att redistrera en co.uk. Precis som .org och .com har de förlorat sitt ursprungliga syfte. Skillnaden (tror jag) är att det är allvarligare för en ccTLD än för de generiska toppdomänerna (gTLD). Com och .org har nämligen också förlorat sitt ursprungliga syfte, men är inte bundna till ett specifikt land eller geografiskt område.

Jag tycker mig se att även brittiska aktörer överger sin egen toppdomän(er) och istället väljer .com eller .net. Ungefär samma reaktion som i det hårt reglerade Norge där privatpersoner hänvisas till subdomän under pp.no eller no.com. I Norge är denna fråga under utredning och så småningom kanske den norska toppdomänen är lika fri som .dk och .se. Att Storbritannien ska gå över till enbart .uk ser jag som näst intill omöjligt. Skulle co.uk- eller org.uk-innehavare ha förtur till enbart .uk? Eller skulle de öppna den riktiga TLD:n och i praktiken få tre toppdomäner? För engelsmännen finns ingen riktig återvändo.

Usch, tack och lov för att man inte är britt…

City Networks kontrollpanel – usch!

Just nu försöker jag skapa en s.k. tilläggsdomän i City Networks kontrollpanel. Det är en helt vanlig domän som helt enkelt inte är kopplad till kontrollpanelen efterosm jag registrerade den utan att vara inloggad. Jag har lyckats göra det en gång tidigare, även då efter mycket om och men. Trots det så hittar jag inte den funktionen i kontrollpanelen, så väl har de lyckats kamouflera den. En sökning på ”tilläggsdomän city network” gav tre ohjälpsamma sökresultat.

Det är alltså med glädje jag noterat att City Network är igång med att migrera sina kunder till den nya kontrollpanelen. Den gamla, som jag fortfarande är kvar på, är riktigt kass.

Jag slängde även ut ett liter nödrop på Twitter, får hoppas att det finns någon hjälpsam själ som har koll på detta där ute.

När jag kommit underfund med hur man skapar en tilläggsdomän på City Network så kommer jag självklart att förklara det i detta inlägg. Det kanske kan hjälpa andra i min sits samtidigt som det driver trafik till min blogg.

Yab.se flyttas till Brablogg.se

Efter att jag genomfört NoFollow-experimentet och gett Brablogg.se en riktig länk så är den inte längre användbar som experimentdomän. Ända sedan experimentet inleddes har jag haft planer på att flytta min bloggarguide från Yab.se till den betydligt mer passande domänen Brablogg.se

Flytten kommer genomföras enligt SEO-konstens alla regler. Jag kommer m.a.o. göra en permanent redirect från varje sida på Yab.se till dess motsvarighet på Brablogg.se.

Om ni har tid så kom gärna med synpunkter på innehållet på Yab.se. Kanske har jag skrivit något som inte stämmer eller helt enkelt missat något viktigt. Jaja, det var allt för den här gången…

Google och IDN-domäner

Att Google fixar det här med IDN-domäner i serpen är väl ganska klarlagt vid det här laget. Något de däremot ligger efter med är IDN-domäner i flera av sina tjänster/verktyg. Jag tänker främst på AdWords Keyword Tool, där det inte funkar att skriva in domännamn som innehåller ü, å, ä och ö. Sedan Kim Ängalid, på min uppmaning, fixade så att GSERP även funkade med ü så har jag använt det som punycode-konverterare.

Det är både konstigt och tråkigt att Google inte fixat så att man kan skriva in IDN-domäner utan att konvertera dem. Stora starka Google borde väl ta täten även på detta område?

Domännamn i Tyskland

Sedan en tid tillbaka har jag studerat hur tyskar ser på, och sedan väljer domännamn. Det finns vissa skillnader som kan vara viktiga att tänka på om man ska ge sig i kast med att starta upp en verksamhet på den tyska marknaden. Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om tyskars förkärlek till bindestrecksdomäner och det kommer ske vissa upprepningar i detta inlägg.

Omskrivning av bokstäver

I Sverige är vi sedan länge vana vid att å, ä och ö skrivs a, a, o i domännamn. Detta eftersom det tidigare (innan IDN-domänernas intåg) inte gick att använda dessa tecken i domännamn. Tyskarna har en annan syn på hur man skriver sådana tecken i domännamnet. Där blir ü till ue, ä till ae och ö till oe. Jag har faktiskt haft svårt att hitta tyska personer, företag och myndigheter som bryter just denna tyska norm.

Lubeck.de är ett tydligt exempel på hur starkt rotad denna omskrivning är. Lübecks officiella webbplats ligger på luebeck.de, medan lubeck.de ligger parkerad av en annan ägare.

Detta kan också ha genomslag på Google.de och hur de tolkar tyska sökordsdomäner. Det vore väl ändå rimligt att tro att Google.de snappat upp vad det är som gäller för tyskar, och därför ser ue som en mer korrekt omskrivning av ü än enbart u.

Bindestreck i domännamn

I Sverige ses nog bindestrecksdomäner som ett tecken på spam eller en fullösning eftersom domännamnet utan bindestreck var upptaget. I Tyskland skulle jag vilja påstå att det råder motsatt förhållande. Tyskarna är väldigt förtjusta i bindestreck när det handlar om domännamn som innehåller flera ord. Ett bra exempel är den tyska staden Baden-Baden som självklart återfinns på www.baden-baden.de. Domänen badenbaden.de har de däremot inte registrerat, utan den ligger snyggt SEDO-parkerad av en annan ägare.

Slutsats

Ska man etablera sig på den tyska marknaden bör man nog följa den standard som vuxit fram. Precis som vi i Sverige garderar oss med icke-IDN så bör man i Tyskland se till att ha rätt omskrivning av domännamn med specialtecken eller flera ord. Detta eftersom jag tror att tyskarna är lika vana att göra om t.ex. ä till ae som vi är att skriva a istället för å och ä. Det dröjer nog även innan de konservativa tyskarna fullt ut accepterat IDN-domäner, vi i Sverige har ju inte gjort det ännu.